KALİTE YÖNETİMİ

yüksek üretim standartları…

KALİTE KONTROL

İmalatını yaptığımız tüm ürünler, istenilen toleranslar dahilinde, kalibrasyon onaylı dünya markası olan ölçüm cihazlarımız ile kontrol edilmekte; standartlara uygun şekilde üretilmektedir. En üst düzeyde müşteri tatmininin sağlanması başarımızın temel anahtarıdır. Personellerimizin bu konudaki eğitimine ise birincil önem vermekteyiz.

KALİTE POLİTİKASI

Gelişmiş üretim teknolojilerini ve bilgi birikimimizi kullanarak, tüm çalışan ve tedarikçilerimizin katılımıyla,

  • Değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini eksiksiz, zamanında ve süreklilik içinde karşılamak,
  • Belirlemiş olduğu kalite hedeflerine süreç yaklaşımıyla ulaşmak,
  • Değişen dünya koşullarına cevap verecek şekilde kendisini donatıp sürekli geliştirmek,
  • Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmek,
  • Çevre ve topluma karşı olan sorumluluklarının bilincinde hareket etmek
    temel Kalite Politikasıdır.